You are currently browsing the Videotorium site of the organization Research Centre for the Humantities. The content of the search results and listing pages of the site (Main page, Categories, Channels, Live events) are limited to this organization. In case you wish to browse the whole archive of Videotorium, please, navigate back to the main Videotorium site.

Hungarian literature


A Csalárd Cupido szövegforrásai

Viktória Majoros 2 years ago - 18:43

Zárszó

Márta Zsuzsanna Pintér
Gábor Kecskeméti
2 years ago - 16:18

Egy Zrínyinek tulajdonított epigrammáról

Géza Szentmártoni Szabó 2 years ago - 14:55

Tündér mivoltárul, s forgandóságárul: Koháry

Dr. István Mercs 2 years ago - 25:40

A politika és a poézis Zrínyi-képe 17. századi

Nóra G. Etényi 2 years ago - 22:15

Zrínyi félreismert olvasmánya: Nicolas Caussin

Gábor Förköli 2 years ago - 18:49

Oráció Szent Lászlóról az 1634. évi bécsi Szent

László Szelestei Nagy 2 years ago - 24:21