You are currently browsing the Videotorium site of the organization Research Centre for the Humantities. The content of the search results and listing pages of the site (Main page, Categories, Channels, Live events) are limited to this organization. In case you wish to browse the whole archive of Videotorium, please, navigate back to the main Videotorium site.

Hungarian literature


Köszöntő

Polixéna Csillagné Szánthó 8 years ago - 3:33

A Klaniczay Tibor-díj átadása

József Jankovics
Dr. Zoltán Csepregi
8 years ago - 17:55

Kritikát író költő, avagy verset író kritikus

Eszter Tarjányi 8 years ago - 23:16

Erdélyi János és az irodalmi népiesség

Márton Szilágyi 8 years ago - 17:06

A Népdalok és Mondák közköltészeti forrásai

Rumen István Csörsz 8 years ago - 28:15

Beszámoló az Erdélyi János pályaképéről írt

Ilona T. Erdélyi 8 years ago - 24:53

Erdélyi János romantika-fogalmáról

Pál S. Varga 8 years ago - 22:33

Bevezető

Dr. Prof. Attila Paládi-Kovács 8 years ago - 5:36

Erdélyi és Arany: két életmű találkozása

János Korompay 8 years ago - 18:09

Erdélyi János esztétikai kánonja az 1840-es

PhD. Gergely Fórizs 8 years ago - 12:26

Tüskés Gábor: Hagyomány és kritika

Imre Vörös 8 years ago - 20:56

Közköltészet, 3/A, Történelem és társadalom

Márton Szilágyi 8 years ago - 12:14