You are currently browsing the Videotorium site of the organization Research Centre for the Humantities. The content of the search results and listing pages of the site (Main page, Categories, Channels, Live events) are limited to this organization. In case you wish to browse the whole archive of Videotorium, please, navigate back to the main Videotorium site.

Újabb eredmények a Duna-Tisza közének honfoglalás kori kutatásában

Újabb eredmények a Duna-Tisza közének honfoglalás kori kutatásában (5)

Budapest, Magyar Tudományos Akadémia  Bölcsészettudományi Kutatóközpont  Magyar Őstörténeti Témacsoport, 2018. december 14. A Kárpát-medence honfoglalás kori regionális régészeti kutatásában az elmúlt évtizedben a legintenzívebb vizsgálatok a Duna-Tisza közén folytak. Ez igaz egyrészt a felbukkant új lelőhelyek számára és a terepi kutatások volumenére, másrészt a megjelent tudományos dolgozatok számára és az azokban közölt természettudományos vizsgálati eredményekre. Mivel mindez a teljes 10. századi Kárpát-medence, illetve a többi régió kutatására is kihatással van, hasznosnak láttuk áttekinteni az eredményeket és a továbblépési lehetőségeket, amelyek szorosan kapcsolódnak a három előadó munkásságához. Az előadásban egyrészt összehasonlítjuk a Duna- és a Tisza-mente, valamint a köztük elterülő Homokhátság, másrészt – észak-déli irányban – a Pesti-síkság és a kiskunság emlékanyagának jellegzetességeit. Célunk annak vizsgálata, hogy mennyire igazodik a lelőhelyek csoportosulása a földrajzi mikrorégiókhoz, illetve, hogy azok leletanyaguk tekintetében milyen sajátosságokkal rendelkeznek. 

More Less