You are currently browsing the Videotorium site of the organization Research Centre for the Humantities. The content of the search results and listing pages of the site (Main page, Categories, Channels, Live events) are limited to this organization. In case you wish to browse the whole archive of Videotorium, please, navigate back to the main Videotorium site.

An embarrassing abundance of data: Histories of newspaper publishing and digitization

An embarrassing abundance of data: Histories of newspaper publishing and digitization (6)

Online műhelykonferencia az MTA BTK Lendület Magyar Irodalom Politikai Gazdaságtana Kutatócsoport szervezésében. http://polecolit.btk.mta.hu/
Az eszmecsere alapötletét az a tapasztalat vagy érzület adta, hogy a digitálisan elérhető források (örvendetes) gyarapodása újabban olyan adatbőséget tár a sajtótörténész vagy a sajtótörténettel foglalkozó irodalomtörténész elé, amely immár akár zavarólag is hathat a kutatás ökonómiájára. Az adatok bősége (ahogy szűkösségük is) miközben megold bizonyos kutatási problémákat, egyúttal újakat is létrehoz. Felkért előadóink ezeket a kérdéseket járják körül a maguk kutatási területén.

More Less