You are currently browsing the Videotorium site of the organization Research Centre for the Humantities. The content of the search results and listing pages of the site (Main page, Categories, Channels, Live events) are limited to this organization. In case you wish to browse the whole archive of Videotorium, please, navigate back to the main Videotorium site.

Sickness and Healing in Early Modern Literature

Sickness and Healing in Early Modern Literature (41)

Conference in Budapest
A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya a magyarországi és határon túli egyetemek régi magyar irodalmi tanszékeivel és a korszak kutatásában érdekelt egyéb szakmai műhelyekkel együttműködve Betegség és gyógyulás a kora újkori irodalomban (1450‒1760 k.) címmel 2021. szeptember 8–11. között tudományos konferenciát rendezett Budapesten. A tanácskozás középpontjába a betegség, a testi és lelki szenvedés, illetve a gyógyulás és gyógyítás kérdésköre került, a konferencia a témát több szempontból, több tudományág fogalom- és eszközkészletével vizsgálta a kora újkor magyarországi irodalmában. A konferencia előadásai a filológia és az irodalomtörténet mellett eszme-, tudomány- és társadalomtörténeti, antropológiai és teológiai vonatkozások beemelésével gazdagították a szakmai diskurzust.

More Less

Megnyitó

Gábor Kecskeméti 11 months ago - 56:17

A 2021. évi Klaniczay-díj kitüntetettje: Nagy

Levente Nagy 11 months ago - 7:18

Halál mint példázat: Werbőczy halála a főpap

Péter Kasza 11 months ago - 28:23

Laskai Csókás Péter az emberről

András Szabó 11 months ago - 21:37

Sarlós Szent Petrarca

László Szörényi 11 months ago - 29:02

Bethlen Farkas: Erdély története VI.

Zsombor Tóth
Péter Kasza
11 months ago - 31:53

Kerekasztal-beszélgetés Jankovics Józsefről

Gábor Kecskeméti 11 months ago - 57:21

Jajca és a beteg Janus Pannonius

Ágnes Ritoókné Szalay 11 months ago - 20:44

Jacobus Piso ismeretlen versei

László Jankovits 11 months ago - 16:34

A gyógyító timsó nyomában: Janus Pannonius Várad

Prof. Emer Miklós Boda 10 months ago - 22:49