You are currently browsing the Videotorium site of the organization Research Centre for the Humantities. The content of the search results and listing pages of the site (Main page, Categories, Channels, Live events) are limited to this organization. In case you wish to browse the whole archive of Videotorium, please, navigate back to the main Videotorium site.

Sickness and Healing in Early Modern Literature

Sickness and Healing in Early Modern Literature (41)

Conference in Budapest
A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya a magyarországi és határon túli egyetemek régi magyar irodalmi tanszékeivel és a korszak kutatásában érdekelt egyéb szakmai műhelyekkel együttműködve Betegség és gyógyulás a kora újkori irodalomban (1450‒1760 k.) címmel 2021. szeptember 8–11. között tudományos konferenciát rendezett Budapesten. A tanácskozás középpontjába a betegség, a testi és lelki szenvedés, illetve a gyógyulás és gyógyítás kérdésköre került, a konferencia a témát több szempontból, több tudományág fogalom- és eszközkészletével vizsgálta a kora újkor magyarországi irodalmában. A konferencia előadásai a filológia és az irodalomtörténet mellett eszme-, tudomány- és társadalomtörténeti, antropológiai és teológiai vonatkozások beemelésével gazdagították a szakmai diskurzust.

More Less

Pestis, lutheri hit és egyéb ragályos kórok

Emőke Rita Szilágyi 1 year ago - 17:23

Járványkezelés a 16. századi Magyar Királyság és

Attila Tózsa-Rigó 1 year ago - 17:55

Pestis és karantén

Mónika F. Molnár 1 year ago - 25:44

Pandora szelencéje: Betegség-katalógusok 18.

Márta Zsuzsanna Pintér 1 year ago - 14:58

Betegség és gyógyítás jezsuita módra

Vera Szádoczki 1 year ago - 24:40

A pestis apokaliptikus előjelei kora újkori magyar

Endre László Kerekes 1 year ago - 12:38

„Pestist lecsillapító Mennyek Királynője”

Judit Kis-Halas 1 year ago - 20:02

Zrínyi Miklós és a magyarországi barokk költészet

Márta Zsuzsanna Pintér
László Szörényi
Sándor Bene
Gábor Csöre
1 year ago - 1:02:09

Jezsuiták és rózsakeresztesek között: Polycarpus

Gábor Kiss Farkas 1 year ago - 21:56