You are currently browsing the Videotorium site of the organization Research Centre for the Humantities. The content of the search results and listing pages of the site (Main page, Categories, Channels, Live events) are limited to this organization. In case you wish to browse the whole archive of Videotorium, please, navigate back to the main Videotorium site.

Sickness and Healing in Early Modern Literature

Sickness and Healing in Early Modern Literature (41)

Conference in Budapest
A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya a magyarországi és határon túli egyetemek régi magyar irodalmi tanszékeivel és a korszak kutatásában érdekelt egyéb szakmai műhelyekkel együttműködve Betegség és gyógyulás a kora újkori irodalomban (1450‒1760 k.) címmel 2021. szeptember 8–11. között tudományos konferenciát rendezett Budapesten. A tanácskozás középpontjába a betegség, a testi és lelki szenvedés, illetve a gyógyulás és gyógyítás kérdésköre került, a konferencia a témát több szempontból, több tudományág fogalom- és eszközkészletével vizsgálta a kora újkor magyarországi irodalmában. A konferencia előadásai a filológia és az irodalomtörténet mellett eszme-, tudomány- és társadalomtörténeti, antropológiai és teológiai vonatkozások beemelésével gazdagították a szakmai diskurzust.

More Less

A rothadott és dögös febris állatja

Dávid Molnár 2 years ago - 19:14

A magyar növénynevek szerepe Carolus Clusius

Áron Orbán 2 years ago - 22:45

Goedri János evangélikus lelkész testi-lelki

Zsuzsanna J. Újváry 2 years ago - 29:00

Orczy Lőrinc 1766–1771 közötti egészségügyi

Mária Hartmann-Kakucska 2 years ago - 24:28

Magyar orvostudományi irodalom a 17. században

PhD. Orsolya Báthory 2 years ago - 17:41

A Pápai Páriz Ferenc-i Szent Hagyaték

Éva Petrőczi 2 years ago - 19:32

Vadai István: Fától az erdőt: Balassi Bálint

Péter Kőszeghy
Géza Szentmártoni Szabó
Gábor Kecskeméti
Sándor Fazekas
2 years ago - 30:48

A szenvedélyek a kora újkori költészetben

Gyula Laczházi 2 years ago - 17:16

Fikció, imádság és meditáció mint a bánat

Judit Hernády 2 years ago - 18:11