You are currently browsing the Videotorium site of the organization Research Centre for the Humantities. The content of the search results and listing pages of the site (Main page, Categories, Channels, Live events) are limited to this organization. In case you wish to browse the whole archive of Videotorium, please, navigate back to the main Videotorium site.

A 2011. évi nemzetközi Mikes-konferencia kiadványainak könyvbemutatója

A 2011. évi nemzetközi Mikes-konferencia kiadványainak könyvbemutatója (4)

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet XVIII. századi osztály. 2012. november 19. Sajtónyilvános könyvbemutató a Magyar Tudomány Ünnepe keretében. A bemutatott könyvek a 2011. évi nemzetközi Mikes-konferencia kiadványai: Író a száműzetésben: Mikes Kelemen. Szerkesztette TÜSKÉS Gábor. Munkatársak: CSÖRSZ Rumen István, HEGEDÜS Béla, LENGYEL Réka
Universitas Kiadó: Budapest, 2012. Literaturtransfer und Interkulturalität im Exil: Das Werk von Kelemen Mikes im Kontext der europäischen Aufklärung / Transmission of Literature and Intercultural Discourse in Exile: The Work of Kelemen Mikes in the Context of European Enlightenment / Transmission de la littérature et interculturalité en exil: L’oeuvre de Kelemen Mikes dans le contexte des Lumieres européennes. Gábor TÜSKÉS (Hrsg./ed./éd.) unter Mitarbeit von / in collaboration with / en coopération avec Bernard ADAMS, Thierry FOUILLEUL & Klaus HABERKAMM. Peter Lang: Bern · Berlin · Bruxelles · Frankfurt am Main · New York · Oxford · Wien, 2012. A könyveket bemutatja: BITSKEY István, VÖRÖS Imre. Közreműködik CSÖRSZ Rumen István. Helyszín: MTA Székháza, Felolvasó terem (Budapest, V., Széchenyi István tér 9.)

More Less

Tüskés Gábor: Bevezetés

10 years ago - 6:20

Író a száműzetésben: Mikes Kelemen.

István Bitskey 10 years ago - 29:14