You are currently browsing the Videotorium site of the organization Research Centre for the Humantities. The content of the search results and listing pages of the site (Main page, Categories, Channels, Live events) are limited to this organization. In case you wish to browse the whole archive of Videotorium, please, navigate back to the main Videotorium site.

A szepesi káptalan és a szepeshelyi Szent Márton templom a 16-17. századi szepességi krónikákban

274

A szepesi káptalan és a szepeshelyi Szent Márton templom a 16-17. századi szepességi krónikákban
Via Sancti Martini, Harmadik szekció

History, Modern history

Szabó András Péter, szepesi káptalan, szepeshelyi Szent Márton templom, 16-17. század, Szepesség, krónika, Lőcse, Szepesi Prépostság, Szepeshely, társaskáptalan, prépost, Szepesi Egyházmegye, hiteleshely, székdíj, szepesi szászok, Zsigmond király, reformáció, ellenreformáció, jezsuiták, Szent Márton, Szapolyai család, temetőkápolna, Szapolyai János, Szepesváralja, Sanktmartinsberg, kanonoksor, Pannonhalma, Caspar Hain, Joachim Leibitzer, Stephan Xylander, Holtzmann, Hetési Pethe Márton, Bársony György

András Péter Szabó (lecturer)

22:35

16 April, 2015

Dr. Anna Újváriné Tüskés

7 May, 2015

274
<iframe width="480" height="385" src="//mtabtk.videotorium.hu/en/embed/10484" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>