You are currently browsing the Videotorium site of the organization Research Centre for the Humantities. The content of the search results and listing pages of the site (Main page, Categories, Channels, Live events) are limited to this organization. In case you wish to browse the whole archive of Videotorium, please, navigate back to the main Videotorium site.

Ignácz Ádám – Ránki András: Modernitás-koncepciók az 1956 utáni magyar marxista zenetudományban

208

Ignácz Ádám – Ránki András: Modernitás-koncepciók az 1956 utáni magyar marxista zenetudományban


Ignácz Ádám – Ránki András: Modernitás-koncepciók az 1956 utáni magyar marxista zenetudományban

Bartók terem, 2016. november 10. csütörtök, 10 óra

A 1960-as évek elején Magyarországon jelentős fordulat ment végbe a politikai és művészeti ideológiában. A párt az 1956-os forradalmat követően újragondolni kényszerült saját művelődéspolitikáját. Megkezdődött a dogmatikus művészetfelfogástól és -irányítástól való elhatárolódás, amelynek eredményeként a művészetek már nem a hatalom önreprezentációjának közvetlen eszközei voltak. Mindinkább felértékelődött a tudományok szerepe, különösen a filozófiáé és a társadalomtudományoké, s ez a művészetekről, így a zenéről folytatott diskurzusokra is hatással volt. Míg az úgynevezett polgári zenekultúrát, s főként a (klasszikus) modernitás és avantgárd termékeit a sztálinista művészetpolitika erőteljesen kritizálta, sőt kriminalizálta, az 1960-as években már napvilágot láthattak olyan elgondolások is, amelyek szerint az „igazi” szocialista realizmus nem képzelhető el a modernitás vívmányainak adaptálása nélkül.

A közös kutatásaink eredményeire épülő előadásunkban két, nemzetközi elismertségre is szert tevő marxista zenetudós, Maróthy János és Ujfalussy József modernitás-koncepcióját vizsgáljuk művelődéspolitikai, ideológia- és zenetörténeti, illetve zeneesztétikai szempontok alapján, arra keresvén elsősorban a választ, hogy milyen tényezők mentén gondolták 1956 után újra a zene helyét a szocialista társadalomban.

http://www.zti.hu/index.php/hu/component/tags/tag/3-tudomanyos-forum

More Less


RCH HAS Institute for Musicology, Tudományos Fórum

Musicology

zenetudomány

44:29

10 November, 2016

Barnabás Manó Kukár

13 December, 2016

208
<iframe width="480" height="385" src="//mtabtk.videotorium.hu/en/embed/14677" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>