You are currently browsing the Videotorium site of the organization Research Centre for the Humantities. The content of the search results and listing pages of the site (Main page, Categories, Channels, Live events) are limited to this organization. In case you wish to browse the whole archive of Videotorium, please, navigate back to the main Videotorium site.

Identitás és intertextualitás a 17. századi magyarországi cseh irodalomban

250

Identitás és intertextualitás a 17. századi magyarországi cseh irodalomban


A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézete Reneszánsz osztályának vitaülése. Papp Ingrid: Identitás és intertextualitás a 17. századi magyarországi cseh irodalomban 
A 17. században Felső-Magyarországon és Alsó-Magyarország Dunától északra elterülő vidékén különböző népek (magyarok, németek, szlávok) éltek egymás mellett, regionálisan változó statisztikai arányokban, gyakran pedig egyazon településen vegyesen is. A szláv népesség a hazai nyomtatás kezdete óta a cseh, a kralicei Biblia megjelenése óta biblikus csehnek nevezett nyelvet használta irodalmi nyelvként és kulturális önreprezentációjához. 
Tarnai Andor kutatásai óta jól ismerjük ennek az északi területnek és az itt élő Hungarus-tudatú, de nem magyar ajkú értelmiségnek a magyartörténelmi hagyomány megítélése szempontjából később eminens fontosságúvá váló toposzrendszer kialakításában játszott tevékenységét. Az újabb kutatások nyomán a Tarnai által szilárdan kijelölt alapokhoz annyit tehetünk hozzá, hogy ugyanebben az értelmiségi körben a fertilitas Pannoniae magyar hagyományát betetőző patrióta szemléletű toposzrendszer a németországi és az azzal regionálisan összefüggő szláv ajkú területek birodalmi tudatának történeti elemei és a magyarországi szláv identitás csehországi műveltségi összetevői reprodukálásával és reflektálásával épült tovább.

More Less


Hungarian literature, Czech literature

Gábor Kecskeméti (moderator)
Ingrid Papp (lecturer)

49:45

23 February, 2021

Dr. Anna Újváriné Tüskés

11 March, 2021

250
<iframe width="480" height="385" src="//mtabtk.videotorium.hu/en/embed/41934" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>