You are currently browsing the Videotorium site of the organization Research Centre for the Humantities. The content of the search results and listing pages of the site (Main page, Categories, Channels, Live events) are limited to this organization. In case you wish to browse the whole archive of Videotorium, please, navigate back to the main Videotorium site.

Kálvinisták rossz szelleme

82

Kálvinisták rossz szelleme


Az 1620-ban, Bécsben, név nélkül megjelent Calvino-praedicantium Ungarorum genius malus című, politikai vitairatról szinte alig találunk adatot a Bethlen Gábor-ellenes Habsburg-propagandával foglalkozó szakirodalomban. A mű írójának kilétét nem kutatták, illetve annak lehetőségét, hogy Pázmány lenne a szerző, egy rövid és közel sem kielégítő cáfolattal elvetették. A tény, hogy a kiadvány az aulikus nyomdász, Wolfgang Schump műhelyéből került ki, eleve az udvarhoz közel álló személyt feltételez szerzőként. A  nyomtatvány megjelenésének idején a Bethlen hadjárata (1619–1620) elől elmenekült Pázmány épp kényszerű emigrációját (1619–1622) töltötte Bécsben, és a király melletti bizalmas tanácsadóként igyekezett befolyásolni a politikai, főleg a katolikus egyházat érintő kormányzati döntéseket. Az érsek emellett Balásfi Tamással együtt részt vett a magyar protestáns rendekkel folytatott aktuálpolitikai diskurzusokban, így a Querela Hungariae-vel (Kassa, 1619), illetve a Secretissima instructióval (Augsburg, 1620) meginduló pamfletháborúkban is. Az utóbbi diskurzusba illeszkedett a Calvino-praedicantium Ungarorum genius malus is, amely Alvinczi Péter Machiavellizatiójára adott válaszul íródott. A pamflet szövegének vizsgálata alapján kimutatható, hogy a kiadvány Pázmány Péter eddig azonosítatlan műve, így egy újabb tétellel gyarapodhat az amúgy is kiterjedt oeuvre.

More Less


Janus Pannonius, Vitéz János és a humanista hagyomány továbbélése (1450-1630)

Hungarian literature

Pázmány, Báthory, Esztergom, röpirat

PhD. Orsolya Báthory (lecturer)

19:28

8 September, 2022

Tünde Móré

16 September, 2022

82
<iframe width="480" height="385" src="//mtabtk.videotorium.hu/en/embed/46595" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

Audio download