You are currently browsing the Videotorium site of the organization Research Centre for the Humantities. The content of the search results and listing pages of the site (Main page, Categories, Channels, Live events) are limited to this organization. In case you wish to browse the whole archive of Videotorium, please, navigate back to the main Videotorium site.

Vitéz János Leveleskönyvének antik idézetei - perújrafelvétel

95

Vitéz János Leveleskönyvének antik idézetei - perújrafelvétel


Boronkai Iván 1975-ben Vitéz János Epistolariumának három levelét, továbbá két Vitéz-beszédet vizsgálva igyekezett rámutatni a befolyásos főpap az antikvitáshoz fűződő viszonyának néhány sajátosságára a szövegekben előforduló idézeteken keresztül. Ugyan Boronkai is hangsúlyozta: további citátumok vizsgálata fontos eredményekhez vezethetne, a megkezdett munka máig befejezetlen maradt. Az elmúlt néhány év kutatási eredményei azonban új perspektívákat nyitottak: Kiss Farkas Gábor 2019-ben Vitéztől származó margináliákat azonosított egy Bécsben őrzött Livius-kódexben, ami mindezidáig ismeretlen átvételek feltérképezésére adhat lehetőséget Vitéz szövegeiben. Előadásomban a Leveleskönyv idézeteinek eddigi legteljesebb elemzése révén kísérletet teszek néhány vázlatos megállapítás megfogalmazására Vitéz idézési stratégiáira és az Epistolarium idézeteivel kapcsolatos kutatás lehetséges irányaira vonatkozóan.

More Less


Janus Pannonius, Vitéz János és a humanista hagyomány továbbélése (1450-1630)

Hungarian literature

Vitéz, Epistolarium, Boronkai, Illés, Esztergom

Kornél Illés (lecturer)

17:20

8 September, 2022

Tünde Móré

16 September, 2022

95
<iframe width="480" height="385" src="//mtabtk.videotorium.hu/en/embed/46604" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

Audio download