You are currently browsing the Videotorium site of the organization Research Centre for the Humantities. The content of the search results and listing pages of the site (Main page, Categories, Channels, Live events) are limited to this organization. In case you wish to browse the whole archive of Videotorium, please, navigate back to the main Videotorium site.

Contra Turcam?

72

Contra Turcam?


Ianus Pannonius görögből készült, Contra regem Philippum címen ránk maradt fordítása a démoszthenészi corpus 11. szónoklatáról készült. Az átültetést bevezető rövid megjegyzésben Ianus azzal indokolja e munkáját, hogy a kiválasztott szöveg „nagyon is illik a keresztények jelenlegi, a Törökkel szembeni dolgaira.” Tudjuk, hogy Bésszarión 1470 augusztusában, Negroponte elestére válaszul írt, a szultán elleni háborúra mozgósító két beszédéhez mellékelte az athéni rétor Első olünthoszi beszédének fordítását. Huszti József valaha – bővebb indoklás nélkül – úgy vélte, hogy Ianus ez utóbbi fordítás hatására vágott bele egy hasonló szöveg átültetésébe. Az előadás célja hármas: 1.) Bésszarión fordításának legújabb szakirodalma alapján vizsgálja Huszti felvetésének indokoltságát; 2.) választ keres arra a kérdésre, hogy 1470/1-ben mi indíthatta Ianust e munkája elvégzésére; 3.) mint ahogy arra is: mi állhatott Zrednai János az 1471-es regensburgi Reichstaghoz intézett levelében.

More Less


Janus Pannonius, Vitéz János és a humanista hagyomány továbbélése (1450-1630)

Hungarian literature

Janus, Démoszthenész, retorika, Molnár, Esztergom

Dr. Péter Molnár (lecturer)

18:54

8 September, 2022

Tünde Móré

27 September, 2022

72
<iframe width="480" height="385" src="//mtabtk.videotorium.hu/en/embed/46673" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

Audio download