You are currently browsing the Videotorium site of the organization Research Centre for the Humantities. The content of the search results and listing pages of the site (Main page, Categories, Channels, Live events) are limited to this organization. In case you wish to browse the whole archive of Videotorium, please, navigate back to the main Videotorium site.

Leonard Cox és az erasmusi retorika kezdetei Magyarországon

77

Leonard Cox és az erasmusi retorika kezdetei Magyarországon


Juhász-Ormsby Ágnessel közösen rendezzük sajtó alá az első angol nyelvű retorika szerzőjének, Leonard Coxnak, a Kassán is tanító (1523-1525) angol humanistának a paratextusait kétnyelvű, latin-angol kiadásban. Ennek kapcsán a korábbi szakirodalomnál teljesebben tártuk fel Cox 1518 és 1528 közti, kelet-közép-európai kiadói, szövegmagyarázói munkásságát. Előadásomban elsősorban ennek a munkának a tanulságait szeretném ismertetni: hogyan és mennyiben követhető nyomon poétikai és retorikai ideáljainak változása a szövegkiadásaiban és kommentárjaiban ebben az évtizedben, és ennek milyen tanulságai vannak a magyarországi Erasmus-recepció szempontjából? Részletesen kitérek Cox „De erudienda iuventute” (Az ifjúság neveléséről, 1526) című munkájára, mely jelentős részben kassai pedagógiai tevékenységének eredményeit tartalmazza, és talán a legfontosabb korai forrás az erasmusi copia-tan magyarországi jelenlétére.

More Less


Janus Pannonius, Vitéz János és a humanista hagyomány továbbélése (1450-1630)

Latin literature

Cox, retorikatörténet, Kiss, Esztergom

Gábor Kiss Farkas (lecturer)

22:00

10 September, 2022

Tünde Móré

30 September, 2022

77
<iframe width="480" height="385" src="//mtabtk.videotorium.hu/en/embed/46706" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

Audio download