You are currently browsing the Videotorium site of the organization Research Centre for the Humantities. The content of the search results and listing pages of the site (Main page, Categories, Channels, Live events) are limited to this organization. In case you wish to browse the whole archive of Videotorium, please, navigate back to the main Videotorium site.

A humanista retorikai technikák továbbélése a 16. századi protestáns zsoltárfordításokban

79

A humanista retorikai technikák továbbélése a 16. századi protestáns zsoltárfordításokban


A 16. század zsoltárfordító, -parafrazeáló praxisa számottevő eltéréseket mutat a korábbi,
későközépkori zsoltárfordító hagyományhoz képest. Azon túl, hogy nagy mértékben
megnövekszik a magyar nyelvű zsoltárfordítások száma, magában a fordítás mikéntjében,
technikáiban is változás következik be. Ahogyan Szilasi László is megfogalmazta, a retorikai
tudatosság, önreflexivitás térnyerésével párhuzamosan, ebben az időszakban a zsoltárok
fordítása narratív természetűvé válik, nem ritkák az eredeti textus kereteit szétfeszítő,
terjedelmes és aktualizáló parafrázisok (pl. Kecskeméti Vég Mihály, Szegedi Gergely, Sztárai Mihály szövegei) – és ez, indirekt módon, a zsoltárinterpretáció módosulására is enged következtetni. A magyarországi későhumanista retorikai tudatosság megjelenése és a német egyetemi oktatás közötti kapcsolatra már Kecskeméti Gábor felhívta a figyelmet.
Előadásomban ennek nyomán amellett érvelek, hogy összefüggés mutatható ki a 16. század protestáns (főképp wittenbergi) egyetemi retorikaoktatása, illetve szűkebben az Erasmus és Melanchthon retorikatankönyvei által is népszerűvé tett copia technikája, valamint a zsoltárfordításban jelentkező bővítési tendenciák és a poétikai tudatosság növekedése között.

More Less


Janus Pannonius, Vitéz János és a humanista hagyomány továbbélése (1450-1630)

Hungarian literature

zsoltárfordítás, Wittenberg, Hajdú, Esztergom

Ildikó Hajdú (lecturer)

20:36

9 September, 2022

Tünde Móré

12 October, 2022

79
<iframe width="480" height="385" src="//mtabtk.videotorium.hu/en/embed/47063" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

Audio download