You are currently browsing the Videotorium site of the organization Research Centre for the Humantities. The content of the search results and listing pages of the site (Main page, Categories, Channels, Live events) are limited to this organization. In case you wish to browse the whole archive of Videotorium, please, navigate back to the main Videotorium site.

A' nagyravágyó és semmi bizonyos vallású hívságos világ fiának keserves siralma

117

A' nagyravágyó és semmi bizonyos vallású hívságos világ fiának keserves siralma
A felvilágosodás előzményei Erdélyben és Magyarországon 1650-1750, Nyolcadik ülés

Hungarian literature

Vadai István, földrajz, fizika, ptolemaioszi világkép, nagyszombati egyetem, jezsuita, ateista, vallás, kálvinista, katolikus, isteni gondviselés, Zolnai Béla, Sinkó Ferenc, janzenizmus, hitvitázó dráma, felekezeti vetélkedés, dramatizált versezet, iskolai tanköltemény

István Vadai (lecturer)

18:48

30 May, 2015

Dr. Anna Újváriné Tüskés

9 July, 2015

117
<iframe width="480" height="385" src="//mtabtk.videotorium.hu/en/embed/11166" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>