You are currently browsing the Videotorium site of the organization Research Centre for the Humantities. The content of the search results and listing pages of the site (Main page, Categories, Channels, Live events) are limited to this organization. In case you wish to browse the whole archive of Videotorium, please, navigate back to the main Videotorium site.

Ferenczi Ilona: „Erravi sicut ovis”. Tévelygünk, mint a juhok – a kelet-közép-európai kancionálék legelőjén

179

Ferenczi Ilona: „Erravi sicut ovis”. Tévelygünk, mint a juhok – a kelet-közép-európai kancionálék legelőjén


Ferenczi Ilona: „Erravi sicut ovis”. Tévelygünk, mint a juhok – a kelet-közép-európai kancionálék legelőjén

Bartók terem, 2017. május 18. csütörtök, 10 óra

Az előadás két 17. századi kancionálét mutat be. Mindkét kézirat konkordanciákkal rendelkezik az ismert felvidéki kéziratokhoz is (lásd Eperjes, Bártfa, Leibicz).
A besztercebányai Pribizer Márton és barátai könyvtárából valamikor magánkézbe került kancionálét 2015-ben vásárolta meg a Magyarországi Evangélikus Egyház. Mint általában az énekeskönyv jellegű kancionálék, a Besztercebányai kancionálé is kisebb számban csak szöveges tételeket, nagyobb részt pedig hangjegyekkel ellátott, egy- és többszólamú darabokat tartalmaz. A több mint háromszáz oldalas kézirat valószínűleg egy iskolai oktató, egy kántor kézikönyve lehetett, aki ebből a kéziratból tanította a gyermekeket az egy- és többszólamú tételek előadására. Azoknak az énekeknek a megszólaltatására, amelyekre a következő istentiszteleten éppen szükség volt.
A Brassói kancionáléról 2009-ben jelent meg Szőcs Tamás disszertációja a Böhlau-kiadónál (Bécs-Köln) Kirchenlied zwischen Pest und Stadtbrand. Das Kronstädter Kantional I.F. 78 aus dem 17. Jahrhundert címmel. A reprezentatív kiadvány ismertetése adja a címben fellelhető képzavar magyarázatát.

http://zti.hu/index.php/hu/component/tags/tag/3-tudomanyos-forum

More Less


RCH HAS Institute for Musicology, Tudományos Fórum

Musicology

57:32

18 May, 2017

Barnabás Manó Kukár

30 June, 2017

179
<iframe width="480" height="385" src="//mtabtk.videotorium.hu/en/embed/16861" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

Audio download