You are currently browsing the Videotorium site of the organization Research Centre for the Humantities. The content of the search results and listing pages of the site (Main page, Categories, Channels, Live events) are limited to this organization. In case you wish to browse the whole archive of Videotorium, please, navigate back to the main Videotorium site.

Dante Komédiájának látomásirodalmi előzményei

235

Dante Komédiájának látomásirodalmi előzményei


A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz osztálya a régi magyar irodalomtörténeti oktató- és kutatóhelyekkel közösen 2021. június 29-én, kedden 16:00 órakor vitaülést tartott. 
Draskóczy Eszter (BTK ITI, Reneszánsz osztály): Dante Komédiájának látomásirodalmi előzményei
A dantisztika általánosan elfogadott konklúzió nélküli vitája, hogy a középkori látomásirodalom egyes fennmaradt szövegei tekinthetők-e a Komédia közvetlen forrásainak. A középkori pokol-víziók sok évszázad alatt keletkezett, rendkívül szerteágazó, ugyanakkor egymáshoz sok ponton csatlakozó szövegbokrok, amelyeknek erdejét nagyon nehéz szisztematikusan kutatni: ezek a történetek elsősorban szóban terjedtek, amelyek pedig írásban ma is olvashatók, azok több (esetenként lényegesen eltérő) változatban, több nyelven maradtak fenn. A Komédia szerzője a középkori látomásos szövegeket rendszerint nem közvetlen forrásként használja, hasznosítja, hanem strukturális modellként vagy túlvilági toposztárként tekinthetett rájuk, ahol számtalan mintát és példát talált a pokol földrajzára, lakói, az ördögök, szörnyek, valamint a bűnhődő lelkek megjelenítésére, a bűnök és büntetések fajtáira, az utazóból kiváltott reakciókra, az utazó és vezetője között lezajló párbeszédekre, továbbá azokra a helyzetekre, próbákra, amelyek az utazót az pokoljárás során várják. Az előadás a látomás mint műfaj jelentőségét vizsgálta a dantei Komédia szempontjából, bemutatva néhányat a bűnök és pokolbeli büntetések Dante előtti rendszereiből.

More Less


Literature, European literature, Italian literature, European studies, Italian studies

Dante

Eszter Draskóczy (lecturer)
Gábor Kecskeméti (moderator)

54:18

29 June, 2021

Dr. Anna Újváriné Tüskés

30 August, 2021

235
<iframe width="480" height="385" src="//mtabtk.videotorium.hu/en/embed/43767" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

Audio download