You are currently browsing the Videotorium site of the organization Research Centre for the Humantities. The content of the search results and listing pages of the site (Main page, Categories, Channels, Live events) are limited to this organization. In case you wish to browse the whole archive of Videotorium, please, navigate back to the main Videotorium site.

Egy képmás metamorfózisa: Zrínyi Ilona arcképének eredete és recepciótörténete

470

Egy képmás metamorfózisa: Zrínyi Ilona arcképének eredete és recepciótörténete


Zrínyi Ilona (1649–1703), a Thököly-felkelés során a munkácsi várat a császári sereggel szemben védelmező „amazon” alakja a 19. század elejétől kezdődően a nemzeti függetlenség eszméjét megtestesítő szabadságharcos hőssé vált a magyar történeti emlékezetben. A reformkor óta számos történetírói mű, irodalmi feldolgozás és képzőművészeti alkotás formálta alakját mitikus hősnővé, a nemzet szabadságáért folytatott küzdelem allegorikus nőalakjává. A „nemzet nagyasszonyának” képi reprezentációja a kollektív emlékezetben elsősorban ahhoz a festményhez kapcsolódik, amelyet 1884 óta a Történelmi Képcsarnok őriz.

Az ifjú fejedelemasszonyt előkelő öltözékben, gazdagon felékszerezve ábrázoló kép az elmúlt másfél évszázad során számos kiállításon és kiadványban megjelent, így Zrínyi Ilona ikonikus képmásává vált. A kép, amely a Nemzeti Múzeum jelenlegi állandó történeti kiállításán is szerepel, az elmúlt másfél évszázad során tehát elválaszthatatlanul összeforrt a „hőslelkű” fejedelemasszony emlékezetével.

Az újabb kutatások azonban arra derítettek fényt, hogy a festmény valójában nem Zrínyi Ilonát ábrázolja. Az előadás felfedi az ábrázolt kilétét, és bemutatja azt a „jelentésváltozást”, amelynek révén ez a portré Munkács hősnőjének képmásává vált.

More Less


BTK ITI Reneszánsz Osztály felolvasóülései

Art history

Zrínyi, Serfőző, Rebakucs, felolvasóülés

Szabolcs Serfőző (lecturer)

44:10

21 December, 2021

Tünde Móré

12 January, 2022

470
<iframe width="480" height="385" src="//mtabtk.videotorium.hu/en/embed/44943" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

Audio download