You are currently browsing the Videotorium site of the organization Research Centre for the Humantities. The content of the search results and listing pages of the site (Main page, Categories, Channels, Live events) are limited to this organization. In case you wish to browse the whole archive of Videotorium, please, navigate back to the main Videotorium site.

Megoldott és megoldatlan kérdések Vitéz és Janus neve körül

26

Megoldott és megoldatlan kérdések Vitéz és Janus neve körül


A magyarországi humanizmus első képviselőinek neve és származása a rendszerváltozás óta fontos és gyakori témája a magyar középkorkutatásnak. Egyelőre úgy tűnik, hogy a vizsgált személyek nevének tanulmányozása, valamint az igazi nevük megállapítását célzó, egymástól eltérő eredmények nyomán nemcsak hogy nem csökkent, hanem inkább növekedett a korábban keletkezett kétségek,  bizonytalanságok és hipotézisek száma. 
Előadásomban szándékozom megvilágítani, hogy a mienktől lényegesen eltérő középkori gondolkodásmód, névszemlélet és névadási gyakorlat, a magyar és nemzetközi szakirodalom  ismerete és további kutatások nélkül az újonnan megállapított nevek egyike sem tekinthető kizárólagosan helyes és végleges megoldásnak. Bizonyítani kívánom, hogy Vitézhez hasonlóan, (aki mint jól tudjuk, Bonfinitől kapta a vezetéknevét), az első magyarországi humanistáknak és kortársaiknak általában egyelemű nevük volt, amelyhez megszilárdult vezetéknév híján alkalmanként más és más, megkülönböztető név társult. Bővebben a Janus költői név jelentésével szeretnék foglalkozni, amelynek megalkotója és egykori viselője máig ható érvénnyel juttatta kifejezésre a saját önazonosságát és jelentőségét az európai irodalomban és kultúrában.

More Less


Janus Pannonius, Vitéz János és a humanista hagyomány továbbélése (1450-1630)

Hungarian literature

Pajorin, Vitéz, Janus, Esztergom

Pajorin Klára (lecturer)

24:57

7 September, 2022

Tünde Móré

14 September, 2022

26
<iframe width="480" height="385" src="//mtabtk.videotorium.hu/en/embed/46559" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

Audio download