You are currently browsing the Videotorium site of the organization Research Centre for the Humantities. The content of the search results and listing pages of the site (Main page, Categories, Channels, Live events) are limited to this organization. In case you wish to browse the whole archive of Videotorium, please, navigate back to the main Videotorium site.

A humanisták munkaetikája

90

A humanisták munkaetikája


A szorgalom, a fáradozás, a virrasztás és a kemény munka a 16. századi humanista respublica litteraria tagjai előtt megkérdőjelezhetetlen értékek voltak. A humanista retorika visszatérő elemének számított a szövegek megírásába, emendálásába, átírásába, lefordításába, kiadásába vagy más humanista kulturális gyakorlatokba (mint például régiségek, könyvek stb. gyűjtésébe) fektetett munka nagyságának és önzetlenségének a hangsúlyozása. A humanista, mint tudjuk, semmit nem tett önérdekből. Mérhetetlen fáradozásai mind a közjót szolgálták. A munka és szorgalom ikonográfiai ábrázolásokban is helyet kapott, különösen a 16. század második felének holland metszeteiben, mint például Zsámboky János családja címerének dedikált „In labore fructus” c. emblémájában. Zsámboky levelezése, kiadott munkáinak paratextusai számtalan helyen tükrözik ezt a munkaetikát, amit Max Weber a protestantizmussal kapcsolt össze, de amit valójában a 15. század elejétől a humanista kultúra egyik alapmotívumának tekinthetünk. Az előadás célja egyrészt a munkaetika és a humanista virtus-etika kapcsolatának a bemutatása, másrészt Zsámboky és más magyarországi humanisták írásain keresztül hazai megjelenítésének megvizsgálása.

More Less


Janus Pannonius, Vitéz János és a humanista hagyomány továbbélése (1450-1630)

Latin literature

Petrarca, Almási, Esztergom, humanizmus

Almási Gábor (lecturer)

21:07

8 September, 2022

Tünde Móré

16 September, 2022

90
<iframe width="480" height="385" src="//mtabtk.videotorium.hu/en/embed/46583" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

Audio download