You are currently browsing the Videotorium site of the organization Research Centre for the Humantities. The content of the search results and listing pages of the site (Main page, Categories, Channels, Live events) are limited to this organization. In case you wish to browse the whole archive of Videotorium, please, navigate back to the main Videotorium site.

Pico della Mirandola esete a magyar humanizmussal

74

Pico della Mirandola esete a magyar humanizmussal


Horváth János 1935-ben Az irodalmi műveltség megoszlása: Magyar humanizmus című monográfiájában külön fejezetet szentelt a kolostori humanizmusnak, felsorolta az alkotókat és azokat a jelenségeket, amelyek a humanizmushoz köthetőek. Ezzel ellentétes Madas Edit 2001-es véleménye, amelyben elutasítja a kolostori humanizmus létét: „A késő-középkori magyar nyelvű kódexirodalom és a latin nyelvű humanista udvari irodalom egymástól függetlenül élt. Elválasztotta őket a nyelv, a téma és az írástípus is.” (Műfaj – írástípus – anyanyelvűség in Írástörténet – szakszerűsödés Szombathely, 2001.)
Ez a vita a külföldi szakirodalomban is folyik. Keresik a nyomokat és az okokat: volt-e a férfi szerzetesek kolostoraiban humanizmus? Ha volt, akkor az minek köszönhető, ha viszont elmaradt, annak mi oka volt? Hogy történt, hogy a nürnbergi ferences apátnő, Caritas Pirckheimer élénk levelezést folytatott humanistákkal?

More Less


Janus Pannonius, Vitéz János és a humanista hagyomány továbbélése (1450-1630)

Hungarian literature

Mirandola, humanizmus, Lázs, Esztergom

Sándor Lázs (lecturer)

21:52

8 September, 2022

Tünde Móré

16 September, 2022

74
<iframe width="480" height="385" src="//mtabtk.videotorium.hu/en/embed/46598" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

Audio download