You are currently browsing the Videotorium site of the organization Research Centre for the Humantities. The content of the search results and listing pages of the site (Main page, Categories, Channels, Live events) are limited to this organization. In case you wish to browse the whole archive of Videotorium, please, navigate back to the main Videotorium site.

„Obtura miserum, Camoena, nasum”.

7

„Obtura miserum, Camoena, nasum”.


A könyv potenciális megbecstelenítése az epigrammás kötetek gyakori témája, és általában a nyitóversek tárgyát vagy a játékos szerzői önreflexió egyik formáját képezi.  Ugyancsak gyakori téma a megküldött pocsék könyvek szatirikus gyalázása, illetve a költőt ért támadások invektívaszerű elhárítása. Az előadás Janus Pannonius 35. és 36. epigrammájának humanista holduvarát térképezi fel, természetesen az ókori előzményekből (Catullus és Martialis) kiindulva.  Fókuszba kerülnek a Beccadelli Hermaphroditusát gúnyoló szatirikus költemények (pl. a Meretrices Papienses ad Mediolanum de laudibus Antonii Panormitae című vers, illetve Pier Candido Decembrio, Porcellio Pandoni és Lorenzo Valla szövegei), illetve a rossz költők becstelen könyvei által kiváltott szatirikus epigrammák (Pontano, Balbi munkái) és azok viszonya Janus Pannonius epigrammáihoz.

More Less


Janus Pannonius, Vitéz János és a humanista hagyomány továbbélése (1450-1630)

Latin literature

epigrammaköltészet, humanizmus, Csehy, Esztergom

PhD. Zoltán Csehy (lecturer)

22:49

8 September, 2022

Tünde Móré

27 September, 2022

7
<iframe width="480" height="385" src="//mtabtk.videotorium.hu/en/embed/46676" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

Audio download