You are currently browsing the Videotorium site of the organization Research Centre for the Humantities. The content of the search results and listing pages of the site (Main page, Categories, Channels, Live events) are limited to this organization. In case you wish to browse the whole archive of Videotorium, please, navigate back to the main Videotorium site.

Európa praeceptora és lelkiismerete, a humanista tudós filológus Joannes Ludovicus Vives (csak) a magyar hitvitázók forrása?

91

Európa praeceptora és lelkiismerete, a humanista tudós filológus Joannes Ludovicus Vives (csak) a magyar hitvitázók forrása?


Az előadásban a cím jelzőinek magyarázatával: miért Európa tanítómestere, miért „lelkiismerete“, mennyiben humanista, miért tudós, mily mértékben filológus, milyen felekezetű, hitvitázó volt-e, kik voltak, kik lehettek magyar kapcsolatai, ki volt egyáltalán Vives az európai tudományos világban?
Vives és a kor tudományos, politikai viszonyait is megválaszoljuk. Szót ejtünk a magyar viszonyokról, gondolatainak évszázadokon át tartó nagy befolyásáról az európai tudományos gondolkodásra. Egy új tudomány kitalálásáról (De anima et vita); egy karitatív probléma világi megoldásának javaslatáról (De subventione pauperum); kísérletéről a (köz)oktatás-nevelés rendszerének (De tratendis disciplinis) kidolgozásáról. Szent Ágoston De civitate dei című művéhez fűzött magyarázatairól szólva a mai értelemben vett filológia első művelőjét minősítjük. Beszélünk magyarországi hatásáról, csak a hitvitázók ismerhették, használhatták műveit? Mi tudott Magyarországról?
Zárásként: Az 1980-as években indult új Vives-reneszánsz mennyiben változtatott személyének, munkásságának megítélésén?

More Less


Janus Pannonius, Vitéz János és a humanista hagyomány továbbélése (1450-1630)

Latin literature

Vives, neveléstörténet, Kakucska, Esztergom

Mária Hartmann-Kakucska (lecturer)

19:51

10 September, 2022

Tünde Móré

30 September, 2022

91
<iframe width="480" height="385" src="//mtabtk.videotorium.hu/en/embed/46709" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

Audio download