You are currently browsing the Videotorium site of the organization Research Centre for the Humantities. The content of the search results and listing pages of the site (Main page, Categories, Channels, Live events) are limited to this organization. In case you wish to browse the whole archive of Videotorium, please, navigate back to the main Videotorium site.

Protestáns mártirológia a kora újkorban c. tanulmánykötet bemutatása

291

Protestáns mártirológia a kora újkorban c. tanulmánykötet bemutatása
Protestáns mártirológia a kora újkorban

Literature, Comparative literature, European literature, Hungarian literature

Kecskeméti Gábor, MTA BTK ITI, Csorba Dávid, Fazakas Gergely Tamás, Imre Mihály, Tóth Zsombor, Studia Litteraria, kálvinizmus, politikai reprezentáció, kora újkor, kálvinista, mártírműfajok, Fabiny Tibor, John Frith, vita, mártíromság, Ács Pál, Sztárai Mihály, Cranmerus Tamás, Foxius-parafrázis, Őze Sándor, katonai hivatástudat, P. Vásárhelyi Judit, Szenci Molnár Albert, Martyrologium-fordítás, László Anikó, Alsted, millenarizmus, Győri L. János, apológia, mártírium, református, Szöllősi Mihály, Martyrium historicum, Pénzes Tiborc Szabolcs, Czeglédi István, Köleséri Sámuel, református vértanú, Imre Mihály, Zürich, Mikó Gyula, Felvinczi Sándor, prédikáció, epigramma, Fazakas Gergely Tamás, Oláh Róbert, A Parisi lakodalom, elbeszélés, Szent Bertalan-éj, Voigt Vilmos, Historia Ecclesiae Evangelicae […] tredecim oppidis Scepusii, Munyay Antal Lajos, D. Tóth Judit, Boudewijn Dehandschutter

Gábor Kecskeméti (lecturer)

58:05

25 October, 2013

Dr. Anna Újváriné Tüskés

4 November, 2013

291
<iframe width="480" height="385" src="//mtabtk.videotorium.hu/en/embed/7011" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>