Ön jelenleg a(z) Bölcsészettudományi Kutatóközpont Videotorium aloldalát böngészi. A keresési találatok, illetve az aloldal minden felülete (Főoldal, Kategóriák, Csatornák, Élő közvetítések) kizárólag az intézményi aloldal tartalmait listázza. Amennyiben a Videotorium teljes archívumát kívánja elérni, kérjük navigáljon vissza a Videotorium főoldalára!

„Expecta Dominum et viriliter age“.

4

„Expecta Dominum et viriliter age“.


(id.) Draskovich György, a pécsi püspökök sorában a harmincötödik, a Ferdinánd császár általi kinevezése (1557) és a IV. Pius pápától nyert megerősítése (1560) között, papságának huszadik esztendejében, a trienti zsi­nat második periódusa utáni időszakban, egészen pontosan 1559-ben helyénvalónak ítélte, hogy egyház­megyé­jé­hez buz­dító levélben forduljon. Az Epistola paraenetica több szempontból is kényes időszakban és helyzetben született. Amellett, hogy az ország három részre szakadása mindinkább állandósulni látszott, az Egyházat is ad­dig soha­sem látott, súlyos csapások érték: egyrészt a reformáció tanítása mindinkább teret nyert, másrészt a hó­doltsági területen az egyházszervezet összeomlott, harmadrészt az immár két tanácskozási periódust maga mö­gött tudható trienti zsinat kísérletet tett ugyan a katolikus reform elindítására, ám annak eredményessége ekkor még meglehe­tősen kérdéses volt, ráadásul a tanácskozás még nem is zárult le.
Mivel a szöveg a szerzőnek az 1551-ben megjelent Confutatio című, Kálvin elleni vitairata után készült, és részben kifejezetten az újkeletű eretnekségek ellen veszi föl a harcot, az előadás azt kívánja megvizs­gálni, mi­lyen arányban és milyen érveléssel tárgyalja Draskovich a nehézségeket: a török zsarnok­ság igáját, a lutheri eret­nekséget és a keresztény nép hűtlenségét:
●	mennyiben főpásztorként tanít-kinyilatkoztat, és mennyiben vitapartnerként hitvitázik?
●	milyen megoldási javaslatot kínál a nyilvánvaló, összetett válságra?
●	milyen kulturális alapállást foglal el, illetve tételez föl levelének címzettjeiről?

több kevesebb


Janus Pannonius, Vitéz János és a humanista hagyomány továbbélése (1450-1630)

Magyar irodalom

Draskovich, rekatolizáció, Majorossy, Esztergom

Majorossy Imre (előadó)

22:47

2022. szeptember 10.

Tünde Móré

2022. szeptember 30.

4
<iframe width="480" height="385" src="//mtabtk.videotorium.hu/hu/embed/46715" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

Audió letöltés