You are currently browsing the Videotorium site of the organization Research Centre for the Humantities. The content of the search results and listing pages of the site (Main page, Categories, Channels, Live events) are limited to this organization. In case you wish to browse the whole archive of Videotorium, please, navigate back to the main Videotorium site.

A reformáció emlékezete a kora újkori Magyarországon

A reformáció emlékezete a kora újkori Magyarországon (37)

Protestáns és katolikus értelmezések a 16–18. században
Debrecen, 2017. május 18–20. A konferencia rendezői és támogatói: Debreceni Egyetem BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet (Reformációkutató és Kora Újkori Művelődéstörténeti Műhely és a Magyar Emlékezethelyek Kutatócsoport – NKFIH/OTKA támogatással), Debreceni Egyetem BTK Irodalomtudományok Doktori Iskola, Tiszántúli Református Egyházkerület, Debreceni Református Kollégium, Debrecen Megyei Jogú Város, MTA BTK Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz Osztály, együttműködve a tudományegyetemek régi magyar irodalom tanszékeivel, Reformáció Emlékbizottság,
Refo 500 – Refo RC nemzetközi konzorcium, Országos Széchényi Könyvtár.

More Less

Vita a reformáció évfordulójáról 1717-ben

István Bitskey 6 years ago - 24:42

Reformációs évfordulók német és magyar földön

Dr. Zoltán Csepregi 6 years ago - 20:40

Luther és Honterus emlékezete az erdélyi

Attila Verók 6 years ago - 15:32

Luther-könyvek Erdélyben

Sándor Előd Ősz 6 years ago - 21:23

A Sáros vármegyei reformáció protestáns

Barnabás Guitman 6 years ago - 21:15

Szaftos történetek

PhD. Gábor Petneházi 6 years ago - 21:28

Arbor haereseon

Éva Knapp 5 years ago - 20:57

A katolikus és protestáns felekezeti vita a 16.

József Balázs 5 years ago - 14:37

Az 1584-es Nagyváradi Hitvita

PhD. habil. István Dávid Lázár 5 years ago - 21:47

Pázmány Péter Peniculus Papporuma

PhD. Orsolya Báthory 5 years ago - 17:33

„Calvinus megvallja” Pázmány Institutio

Alinka Ajkay 5 years ago - 23:44