You are currently browsing the Videotorium site of the organization Research Centre for the Humantities. The content of the search results and listing pages of the site (Main page, Categories, Channels, Live events) are limited to this organization. In case you wish to browse the whole archive of Videotorium, please, navigate back to the main Videotorium site.

A reformáció emlékezete a kora újkori Magyarországon

A reformáció emlékezete a kora újkori Magyarországon (37)

Protestáns és katolikus értelmezések a 16–18. században
Debrecen, 2017. május 18–20. A konferencia rendezői és támogatói: Debreceni Egyetem BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet (Reformációkutató és Kora Újkori Művelődéstörténeti Műhely és a Magyar Emlékezethelyek Kutatócsoport – NKFIH/OTKA támogatással), Debreceni Egyetem BTK Irodalomtudományok Doktori Iskola, Tiszántúli Református Egyházkerület, Debreceni Református Kollégium, Debrecen Megyei Jogú Város, MTA BTK Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz Osztály, együttműködve a tudományegyetemek régi magyar irodalom tanszékeivel, Reformáció Emlékbizottság,
Refo 500 – Refo RC nemzetközi konzorcium, Országos Széchényi Könyvtár.

More Less

„Kalauznak calumnia minden dolga”

Róbert Oláh 5 years ago - 16:26

Nem felelnek a Kalauzra?

Emil Hargittay 5 years ago - 21:33

Köszöntő gondolatok az 1567-es debreceni zsinat

Gusztáv Bölcskei 5 years ago - 30:35

A reformáció gyülekezeti énekeinek emlékezete a 16

Gabriella H. Hubert 5 years ago - 25:43

Dávid Ferenc, a felejtés és emlékezet között

Sándor Kovács 5 years ago - 20:45

Kálvin János (és Luther Márton?) házassági és

Balázs Dávid Magyar 5 years ago - 23:03

A reformáció 1717-es ünnepe Patakon

Dr. Dávid Csorba 5 years ago - 22:33

Historia querelarum

Gergely Tóth 5 years ago - 22:33

Sinai Miklós reformációképe

István Szabadi 5 years ago - 16:40