You are currently browsing the Videotorium site of the organization Research Centre for the Humantities. The content of the search results and listing pages of the site (Main page, Categories, Channels, Live events) are limited to this organization. In case you wish to browse the whole archive of Videotorium, please, navigate back to the main Videotorium site.

A reformáció emlékezete a kora újkori Magyarországon

A reformáció emlékezete a kora újkori Magyarországon (37)

Protestáns és katolikus értelmezések a 16–18. században
Debrecen, 2017. május 18–20. A konferencia rendezői és támogatói: Debreceni Egyetem BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet (Reformációkutató és Kora Újkori Művelődéstörténeti Műhely és a Magyar Emlékezethelyek Kutatócsoport – NKFIH/OTKA támogatással), Debreceni Egyetem BTK Irodalomtudományok Doktori Iskola, Tiszántúli Református Egyházkerület, Debreceni Református Kollégium, Debrecen Megyei Jogú Város, MTA BTK Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz Osztály, együttműködve a tudományegyetemek régi magyar irodalom tanszékeivel, Reformáció Emlékbizottság,
Refo 500 – Refo RC nemzetközi konzorcium, Országos Széchényi Könyvtár.

More Less

Megnyitó

István Bitskey 7 years ago - 7:47

Köszöntő

Elek Bartha 7 years ago - 6:48

Köszöntő

Szabolcs Komolay 7 years ago - 4:42

Köszöntő

Károly Hafenscher 7 years ago - 4:44

Köszöntő

János Győri L. 7 years ago - 7:29

A 2017. évi Klaniczay Tibor-díj átadása

Gábor Kecskeméti
Sándor Bene
Gergely Tóth
7 years ago - 10:23

A Klaniczay-díj átvételekor

Gergely Tóth 7 years ago - 5:08

A reformáció százéves évfordulója a heidelbergi

Vásárhelyi Judit P. 7 years ago - 28:39

Protestáns-katolikus polémia az 1617-es

Mihály Imre 7 years ago - 24:17

1617 – a reformáció századik évfordulója

András Szabó 7 years ago - 20:11

A mennyei tudomány tiszta világos folyamja

János Heltai 7 years ago - 24:41

„Post tenebras lux”

Dr. Gergely Tamás Fazakas 7 years ago - 22:51