You are currently browsing the Videotorium site of the organization Research Centre for the Humantities. The content of the search results and listing pages of the site (Main page, Categories, Channels, Live events) are limited to this organization. In case you wish to browse the whole archive of Videotorium, please, navigate back to the main Videotorium site.

V. Szűcs Imola: Egy magyar dalgyűjtemény a Kodály-rend forrásai között

148

V. Szűcs Imola: Egy magyar dalgyűjtemény a Kodály-rend forrásai között


V. Szűcs Imola: Egy magyar dalgyűjtemény a Kodály-rend forrásai között. 
A Hajós-hagyaték újrafelfedezése egy OTKA-pályázat kapcsán

Bartók terem, 2016. szeptember 29. csütörtök, 10 óra

A Kodály-rend támlapjain fel-feltűnik a következő jelzet: Hajós, mellette egy római szám és oldalszám. A jelzet a dömsödi és hajósi Hajós család, egy magyar mágnás família közel nyolcvan évet átfogó, jelenleg az OSZK Zeneműtárában található zenei gyűjteményére utal. Az 1842 és 1918 közé datálható, elsősorban magyar dalkiadványokat tartalmazó kottatár joggal vonhatta magára Kodály figyelmét. Dallamanyagából jól kiolvasható, hogyan változott az úri Magyarország zenei repertoárja ebben az időszakban, illetve hogyan alakult a korban a városi magyarság népdalhoz való viszonya.

Az előadás a Hajós-család és gyűjteményének bemutatása mellett rákérdez az anyagban található kiadványok ajánlásainak hátterére, elemzi a kottáknak a népszínmű-repertoárhoz való viszonyát, és feltérképezi jelenlétüket a Kodály-renden belül. Nem utolsó sorban pedig arra is keresi a választ: milyen összefüggés lehet e kottatár és a Zenetudományi Intézet Népzene- és Néptánckutató Osztályának és Archívumának kézirattárában található Hajós József-féle, tizenkét kötetes, magyar dalokat tartalmazó kottaanyag között. Korábban ugyanis azt gondoltuk, a Hajós-jelzet erre a forráscsoportra utal.

http://www.zti.hu/index.php/hu/component/tags/tag/3-tudomanyos-forum

More Less


RCH HAS Institute for Musicology, Tudományos Fórum

Musicology

52:06

29 September, 2016

Barnabás Manó Kukár

13 December, 2016

148
<iframe width="480" height="385" src="//mtabtk.videotorium.hu/en/embed/14680" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>