You are currently browsing the Videotorium site of the organization Research Centre for the Humantities. The content of the search results and listing pages of the site (Main page, Categories, Channels, Live events) are limited to this organization. In case you wish to browse the whole archive of Videotorium, please, navigate back to the main Videotorium site.

„Esztergom vezet, ékes Várad…”

81

„Esztergom vezet, ékes Várad…”


Mátyás már 1465 január derekán döntött arról, hogy a pécsi püspököt és Rozgonyi János tárnokmestert rangos királyi küldöttség élén Rómába küldi, hogy köszöntsék a II. Pius örökébe lépő II. Pál pápát, és rábírják a török elleni hadjárat anyagi támogatására.  Szécsi Dénes esztergomi érsek halálát (1465. január l.) követően a küldöttség feladatköre kibővült az érsek utód Vitéz János és a váradi püspök utód Beckensloer János pápai megerősítésének szorgalmazásával. Nagybátyja előmenetele szívügye volt Janusnak, amint ezt a Váradról Esztergomba való „áthelyezést” ünneplő epigramma is bizonyítja.  S talán a búcsúvers is, melyben – szerintem -a Váradtól elköszönő Vitéz János szerepébe illeszkedve mutatja meg Janus Pannonius, hogy nem akármilyen örökség vár a püspök utódra Váradon. S mindezt érezhetően megújult költői eszközökkel teszi, talán Itáliával, szellemi szülőföldjével való találkozás igézetében. Előadásomban Janus küldöttség vezetői megbízatásának indítékaival is foglalkozom, illetve azokkal, akik valamiképpen hozzájárultak a küldöttség Rómába vezető útjának „akadálymentesítéséhez”, a király által megszabott feladatainak minél eredményesebb teljesítéséhez.

More Less


Janus Pannonius, Vitéz János és a humanista hagyomány továbbélése (1450-1630)

Hungarian literature

Janus, Boda, Esztergom

Prof. Emer Miklós Boda (lecturer)

21:40

7 September, 2022

Tünde Móré

14 September, 2022

81
<iframe width="480" height="385" src="//mtabtk.videotorium.hu/en/embed/46565" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

Audio download