You are currently browsing the Videotorium site of the organization Research Centre for the Humantities. The content of the search results and listing pages of the site (Main page, Categories, Channels, Live events) are limited to this organization. In case you wish to browse the whole archive of Videotorium, please, navigate back to the main Videotorium site.

Iani Pannonii opera omnia

81

Iani Pannonii opera omnia


Az egyes kötetekbe fölvett illetve fölveendő művek köre, a csoportosítás szempontjai.
Kronológiai kérdések. Kétes illetve vitatott hitelességű írások.
A görögből készült fordítások (4. kötet) sorrendje, a kétnyelvű kiadás szerkezete.
A levélcorpusok egymáshoz való viszonya, Mátyás király, Vitéz János és/vagy Janus Pannonius szerzősége.
A eredeti prózai műveket tartalmazó 5. kötet ,,fejezetei'': szónoklatok, levelek és oklevelek,
mások nevében született levelek, függelék (Janushoz szóló írások); testimoniumok.
Mutatók.

A főszöveg megállapításának elvei; kézirati (illetve nyomtatott) hagyomány és konjektúra.
A kritikai apparátus terjedelme: hasonlóságok és különbségek a klasszikus szövegkiadásokkal összevetve.

More Less


Janus Pannonius, Vitéz János és a humanista hagyomány továbbélése (1450-1630)

Hungarian literature

Janus, kiadás, Mayer, Esztergom

Gyula Mayer (lecturer)

20:15

7 September, 2022

Tünde Móré

14 September, 2022

81
<iframe width="480" height="385" src="//mtabtk.videotorium.hu/en/embed/46568" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

Audio download