You are currently browsing the Videotorium site of the organization Research Centre for the Humantities. The content of the search results and listing pages of the site (Main page, Categories, Channels, Live events) are limited to this organization. In case you wish to browse the whole archive of Videotorium, please, navigate back to the main Videotorium site.

Humanista testreprezentációk

7

Humanista testreprezentációk


Az utóbbi évtizedek történeti antropológiai és kora újkori eszmetörténeti kutatásainak köszönhetően a reneszánsz testképpel kapcsolatos vizsgálódások kiterjedtek az uralkodók ábrázolásaira is. Eközben egyre több irodalom- és művészettörténeti tanulmány igyekszik elemezni annak mikéntjét, hogy milyen szerepet játszhatott a fiziognómiai sémák alkalmazása az egyes híres személyiségek (ön)reprezentációjában. Korábbi kutatásaimból kiindulva, amelyek a Hunyadi Mátyásról született leírások és a fiziognómiai irodalom kapcsolatát vizsgálták, arra keresem a választ, hogy hasonló, az alapvetően az antik biográfia- és történetírás eszköztárában gyökerező fiziognomizáló jellemzés felfedezhető-e egyéb, 15–16. századi narratívákban. Jóllehet számos írás elemzi a fiziognómia reneszánsz portréművészetben betöltött szerepét, a korszak textuális reprezentációja és a fiziognómia kapcsolatát eddig még kisebb mértékben kutatták. Előadásomban ez utóbbira szeretnék néhány példát hozni a magyarországi és az itáliai humanizmus korpuszából.

More Less


Janus Pannonius, Vitéz János és a humanista hagyomány továbbélése (1450-1630)

Latin literature

humanizmus, testreprezentáció, Békés, Esztergom

Enikő Békés (lecturer)

19:49

8 September, 2022

Tünde Móré

16 September, 2022

7
<iframe width="480" height="385" src="//mtabtk.videotorium.hu/en/embed/46580" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

Audio download