You are currently browsing the Videotorium site of the organization Research Centre for the Humantities. The content of the search results and listing pages of the site (Main page, Categories, Channels, Live events) are limited to this organization. In case you wish to browse the whole archive of Videotorium, please, navigate back to the main Videotorium site.

A Mohács előtti latin nyelvű egyházi irodalom és a humanizmus

19

A Mohács előtti latin nyelvű egyházi irodalom és a humanizmus


A magyarországi kolostori humanizmus kapcsán lényegében egyedüliként Nagyszombati Márton bencés szerzetes nevével találkozunk a korszakkal foglalkozó összegző munkákban (Horváth J. 1935; Kiss F. 2010). Horváth János úgy véli, hogy személyében korántsem kell fehér hollót látnunk. Ennek ellenére társait nehezen találjuk.
A humanizmus egyházon belüli esetleges hatása hosszú évtizedek óta vitatott kérdés. A Hunyadiak korából és a Jagelló-korból fennmaradt emlékek között több olyan latin nyelvű egyházi szöveg is akad, melyet hol a középkori, hol pedig a reneszánsz irodalom korszakába soroltak. Andreas Pannonius művei, az első nyomtatott szertartáskönyvek előszói, sőt a latin előszóval rendelkező Érdy-kódex is olyan szöveg, melyeknek humanista jellege az elmúlt lassan százötven évben vita tárgyát képezte (Fraknói 1878, 1879; Ábel 1903; Huszti 1929, 1939; Waldapfel 1933; Horváth J. 1935; Klaniczay 1964; V. Kovács 1964, 1967; Bene 2007; Déri 2012).
Az utóbbi évek új, a korszak írásbeliségére és műveltségére vonatkozó eredményei (Lázs 2016; Kiss F. 2017; Bartók 2021) arra ösztönöznek, hogy felvegyük a korábbi viták fonalát, és megvizsgáljuk a Mohács előtti egyházi irodalom korszerűségét, és humanizmushoz fűződő viszonyát.

More Less


Janus Pannonius, Vitéz János és a humanista hagyomány továbbélése (1450-1630)

Hungarian literature

kolostor, Mohács, Bartók, Esztergom

Zsófia Ágnes Bartók (lecturer)

19:38

8 September, 2022

Tünde Móré

16 September, 2022

19
<iframe width="480" height="385" src="//mtabtk.videotorium.hu/en/embed/46589" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

Audio download