You are currently browsing the Videotorium site of the organization Research Centre for the Humantities. The content of the search results and listing pages of the site (Main page, Categories, Channels, Live events) are limited to this organization. In case you wish to browse the whole archive of Videotorium, please, navigate back to the main Videotorium site.

Akhilleusz pajzsának verses leírása Liszti Sebestyéntől

78

Akhilleusz pajzsának verses leírása Liszti Sebestyéntől


Az előadás Liszti Sebestyénnek az Oláh-kódexben található és kéziratban maradt egyik versét veszi górcső alá, amely címe szerint az eredeti homéroszi vers műfaját megváltoztatva írja le újból Akhilleusz pajzsát. Sebestyén, ahogy bátyja Liszti János is, Oláh Miklós pártfogoltjaként Bécsben az Udvari Kamarában dolgozott jegyzőként. A humanista költemény azért lehet érdekes, mert nemcsak a homéroszi ekphraszisz verses parafrázisa, hanem egy ekphrasziszba bújtatott tisztelgés is a család patrónusa előtt. Ahogy a gyakori humanista toposz szerint a költő – bárcsak tehetné! – szívesen adna aranyat és drágaköveket az ünnepeltnek, ezek helyett valami ezeknél is csillogóbbal, verssel kedveskedik, úgy Liszti Sebestyén egyszerre ajándékoz Oláhnak egy költeményt és egy míves antik műtárgyat. Előadásomban Liszti mintáinak felderítésén, valamint az ekphraszisz antik és kortárs elméletein keresztül elemzem a verset.

More Less


Janus Pannonius, Vitéz János és a humanista hagyomány továbbélése (1450-1630)

Hungarian literature

Liszti, Oláh, neolatin, Molnár, Esztgerom

Dávid Molnár (lecturer)

17:37

10 September, 2022

Tünde Móré

30 September, 2022

78
<iframe width="480" height="385" src="//mtabtk.videotorium.hu/en/embed/46718" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

Audio download